ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของเจ้าหน้าที่/บุคลากรในสังกัด สพม.นนทบุรี

กลับหน้าเว็บไซต์หลัก   

* คำแนะนำการร้องเรียนควรมีรายละเอียดให้ครบถ้วนตามที่กำหนด ดังนี้


1. ควรป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ โทรศัพท์ และอีเมล (email) ของผู้ส่งที่สามารถติดต่อได้ให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับและยืนยันข้อมูลการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพิ่มเติมให้ชัดเจนสามารถดำเนินการต่อไปได้ เพื่อรายงานผลกลับไปยังท่านต่อไป

2. สำหรับข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างที่สุด

3. กรณีที่ไม่เปิดเผยชื่อ – สกุลจริงถือว่าเป็น “บัตรสนเท่ห์” ซึ่งหากไม่ระบุพยานหลักฐานชัดเจนเพียงพอที่จะดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงได้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี อาจไม่รับหรือยกเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และประพฤติมิชอบดังกล่าวขึ้นพิจารณาได้