การเข้าร่วมการนิเทศห้องเรียนตามแนวทาง Lesson Study GROUPS Model ภาคเรียนที่ 2/2564

รูปภาพของ phiphit
ผู้เขียนบทความ : 

สพม.นนทบุรี ขอมอบเกียรติบัตรการเข้าร่วมการนิเทศห้องเรียน
ตามแนวทาง Lesson Study GROUPS Model
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ คลิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม