แนวทางการบริหารจัดการ DMC 2565

          ด้วย สพฐ. ได้จัดทำเอกสารแนวทางการบริหารจัดการระบบจัดเก็บ
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้โรงเรียนและ
สพท. ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามแนวทางที่ถูกต้อง

         ทั้งนี้ โรงเรียน และ สพท. สามารถดาวน์โหลดเอกสารแนวทาง
การบริหารฯ ดังกล่าว โดยสแกน QR CODE ที่แนบในข่าวนี้ หรือ
เข้าดาวน์โหลดโดยตรงที่เว็บไซต์ 

https://www.edudev.in.th/web/wp-content/uploads/2022/05/DMC-2565_26-5-65.pdf 
 

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ phiphit
เข้าใช้งานล่าสุด พุธ, 30 พฤศจิกายน, 2022 - 21:26
ชื่อ
พิพิธ: 
เรืองสมบัติ
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ [email protected]
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว พุธ, 6 กรกฎาคม, 2022 - 02:00
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบข้อมูลในระบบ
เปิดอ่าน 2049 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม