กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
รายงานงบการเงินเดือนกรกฎาคม 2565 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

15/ส.ค./22 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

07/ก.ค./22 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี รอบ 6 เดือน

06/ก.ค./22 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

28/มิ.ย./22 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างแบบรายเดือน (สขร.1) เม.ย - พ.ค.

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างแบบรายเดือน (สขร.1)

28/มิ.ย./22 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างแบบรายเดือน (สขร.1) ต.ค.-ก.พ.

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างแบบรายเดือน (สขร.1)

28/มิ.ย./22 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม