กลุ่มบริหารงานบุคคล
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี

04/พ.ย./22 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565

28/ต.ค./22 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.

การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565
 

28/ต.ค./22 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2565

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2565

30/ก.ย./22 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี

30/ก.ย./22 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

ประกาศรายชื่อ ฯ
ดาวโหลดเอกสาร ด้านล่าง

27/ก.ย./22 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

ขอให้จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมการคัดเลือกเื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

27/ก.ย./22 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึก

26/ก.ย./22 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี

21/ก.ย./22 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งผู้ดูแลหมวดสถานที่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

12/ก.ย./22 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม