กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
การจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2565

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมยมศึกษาร่วมงาน"วันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า" ประจำปี 2565

29/พ.ย./22 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
พระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน

ขอแสดงความยินดีในโอากาสได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน และแสดงความยินดีผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจการลูกเ

29/พ.ย./22 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565

          ประชาสัมพันธ์กำหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษ

14/พ.ย./22 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การประชุมกำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการ

11/พ.ย./22 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ศูนย์ความปลอดภัย

วันที่  8  พฤศจิกายน 2565 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี มอบหมายศูนย์ความปลอดภัย และพนักงานเจ้าหน้าที่ส

09/พ.ย./22 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
พฤศจิกายน เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาประชาสัมพันธ์ "พฤศจิกายน เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน"

07/พ.ย./22 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
สิ้นปีการศึกษา 2565 สพม.นนทบุรี ออกกลางคันเป็นศูนย์

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประชาสัมพันธ์ "สิ้นปีการศึกษา 2565 สพม.นนทบุรี ออกกลางคันเป็นศูนย์" 

07/พ.ย./22 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การฝึกอบรมแกนนำ TO BE NUMBER ONE จังหวัดนนทบุรี รุ่นที่ 10 ประจำปี

วันที่ 17 - 19 ตุลาคม 2565  ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี  กลุ่มส่งเสริมก

20/ต.ค./22 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การอบรมขยายผลการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

วันที่ 4 ตุลาคม 2565  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โดย นางพันธ์ธนนันต์ หุตะกมล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

17/ต.ค./22 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่วิจัย

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่วิจัยของ นางสาวสุพิชาญา ดีรัศมี 

26/ก.ย./22 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม