กลุ่มอำนวยการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี (

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี (กรรมการผู้ทรงคุณวุ

08/พ.ย./22 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ผลการสรรหาและการเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

ผลการสรรหาและการเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึ

08/พ.ย./22 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ

04/พ.ย./22 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการเลือกคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน

04/พ.ย./22 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
สพม.นนทบุรี ร่วมรณรงค์ให้คัดแยกขยะภายในหน่วยงาน

สพม.นนทบุรี ร่วมรณรงค์ให้คัดแยกขยะภายในหน่วยงาน

15/ก.ย./22 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
สพม.นนทบุรี ร่วมรณรงค์ให้ใช้แก้วส่วนตัว

สพม.นนทบุรี ร่วมรณรงค์ลดการใช้แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง รณรงค์ให้ใช้แก้วส่วนตัว 

15/ก.ย./22 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
สพม.นนทบุรี ร่วมรณรงค์ไม่ใช้โฟมบรรจุอาหารในหน่วยงาน

สพม.นนทบุรี ร่วมรณรงค์ไม่ใช้โฟมบรรจุอาหารในหน่วยงาน

15/ก.ย./22 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
สพม.นนทบุรี ร่วมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว

สพม.นนทบุรี ขอร่วมรณรงค์ลดการใช้พลาสติกหูหิ้ว ส่งเสริมการใช้ตะกร้า ถุงผ้า ปิ่นโต ภาชนะห

15/ก.ย./22 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม