ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดนนทบุรี
พระมหากษัตริย์นักประดิษฐ์

โครงการ"ปลูกธรรมไว้ในใจ...ลูกเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ 

30/พ.ย./22 - รัตนาธิเบศร์
ร่วมแสดงความยินดีกับ นายธีร์ ภวังคนันท์

นางกุสุมา ยี่ภู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม พร้อมด้วยนายปวริศร์ โตน้ำ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมแสดงความยิน

30/พ.ย./22 - โพธินิมิตวิทยาคม
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโพธินิมิต

29/พ.ย./22 - โพธินิมิตวิทยาคม
ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนโพธินิมิตรวิทยาคม

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนโพธิโมนิตจัดการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมนำโ

29/พ.ย./22 - โพธินิมิตวิทยาคม
ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

นางกุสุมา ยี่ภู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม พร้อมด้วยนายปวริศร์ โตน้ำ นางสาววรางคณา นิ่มราศรี รองผู้อำนวยการ

29/พ.ย./22 - โพธินิมิตวิทยาคม
สานสัมพันธ์บ้าน โรงเรียน ชุมชน

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2565 เพื่อชี้แจงแนวทางและนโ

29/พ.ย./22 - โพธินิมิตวิทยาคม
ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดการประชุมคณะครูเพื่อปรึกษาหารือ วางแผนการจัดกิจ

28/พ.ย./22 - บางบัวทอง
อบรมกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 งาน TO BE NUMBER ONE ป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดโรงเรียนบางบัวทอง นำโดย นายธนากร เรีย

28/พ.ย./22 - บางบัวทอง
โรงเรียนบางบัวทองร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายนาวี ทรัพย์ห่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางบัวทอง มอบหมายให้ นางสุรีรัตน์ รอดบ้านเกาะ รอง

28/พ.ย./22 - บางบัวทอง
นักเรียนโรงเรียนบางบัวทองร่วมกิจกรรม DPU Open House

วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ครูจิตรลดา เทศอ่ำ หัวหน้างานแนะแนว พร้อมด้วยครูมิเรียม ซุ้นสุวรรณ์ และครูทิพย์วัลยา

28/พ.ย./22 - บางบัวทอง

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม