หน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน

คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน

11/ส.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรมผู้ตรวจสอบภายใน

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรมผู้ตรวจสอบภายใน ของ สพม.3 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

27/ต.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยตรวจสอบภายใน

ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยตรวจสอบภายใน สพม.นนทบุรี

13/ก.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน

13/ก.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม