ข่าวล่าสุดจากกลุ่มงาน สพม.3

รูปภาพ หัวเรื่อง กลุ่มงาน วันที่ ส่งโดย
การจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
29
พ.ย.
PR.promote
พระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
29
พ.ย.
PR.promote
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
14
พ.ย.
PR.promote
การประชุมกำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
11
พ.ย.
PR.promote
ประชุมสร้างความเข้าใจการนิเทศแบบ GROUPS Model ภาคเรียนที่ 2/2565 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
10
พ.ย.
superv3
ศูนย์ความปลอดภัย และพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ออกตรวจพื้นที่จุดอับจุดเสี่ยง จังหวัดนนทบุรี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
09
พ.ย.
PR.promote
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2565 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
09
พ.ย.
money
แต่งตั้งคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทดแทนในด้านว่าง) กลุ่มอำนวยการ
08
พ.ย.
PR.director
ผลการสรรหาและการเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทดแทนในด้านที่ว่าง) กลุ่มอำนวยการ
08
พ.ย.
PR.director
พฤศจิกายน เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
07
พ.ย.
PR.promote
สิ้นปีการศึกษา 2565 สพม.นนทบุรี ออกกลางคันเป็นศูนย์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
07
พ.ย.
PR.promote
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี กลุ่มบริหารงานบุคคล
04
พ.ย.
PR.person
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทดแทนในด้านที่ว่าง) กลุ่มอำนวยการ
04
พ.ย.
PR.director
หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการเลือกคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทดแทนในด้านที่ว่าง) กลุ่มอำนวยการ
04
พ.ย.
PR.director
รายงานผลการนิเทศการศึกษาของครูแกนนำที่เข้ารับการนิเทศการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโลโนยี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
03
พ.ย.
superv3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม