ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพม.นนทบุรี ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. และเป็นประธานการประชุม ผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 7/2565 ณ ห้องประชุมพระธรรมกิตติมุนี 1 สพม.นนทบุรี ข่าว 09/11/22
2 ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพม.นนทบุรี เข้าร่วมประชุมวางแผนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดนนทบุรี ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 ข่าว 09/11/22
3 ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพม.นนทบุรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและติดตามงานนโยบาย ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ข่าว 09/11/22
4 ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพม.นนทบุรี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมบุญงานกฐิน วัดเพลง (อุโบสถสีชมพู) ตำบลไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ข่าว 09/11/22
5 ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพม.นนทบุรี เข้าร่วมการประชุมสัมมนา ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2565 ระหว่างวันที่ 3-4 พ.ย. 2565 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช ข่าว 09/11/22
6 นางกุสุมา ยี่ภู่ ผอ.ร.ร.โพธินิมิตวิทยาคม ข่าว 04/10/22
7 เกียรติบัตรคณะกรรมการสอบวิชาการนานาชาติ รอบ 2 เกียรติบัตร 15/06/22
8 service Basic page 14/08/21
9 service Basic page 14/08/21
10 service Basic page 14/08/21
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม