ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 สพม.นนทบุรี นำผู้แทนนักเรียนจาก ร.ร.ไทรน้อย เข้าร่วมพิธีรับมอบทุนการศึกษา ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาฯ กพฐ. ร่วมในพิธีรับมอบทุนดังกล่าว ข่าว 15/11/22
2 ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพม.นนทบุรี เข้าเยี่ยมให้กำลังใจการเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ข่าว 15/11/22
3 ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพม.นนทบุรี เข้าเยี่ยมให้กำลังใจการเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ข่าว 15/11/22
4 ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพม.นนทบุรี เข้าเยี่ยมให้กำลังใจการเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนบางบัวทอง ข่าว 15/11/22
5 สพม.นนทบุรี ร่วมงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9 ณ ห้องประชุมเทศบาลนครนนทบุรี ข่าว 14/11/22
6 ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพม.นนทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมออนไลน์หลักสูตร “การจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ” ข่าว 14/11/22
7 ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพม.นนทบุรี เป็นประธานพิธีปิดหลักสูตรพัฒนาครูคณิตศาสตร์ต้นแบบในการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาสําหรับนักเรียนระดับ ม.ต้น ณ ร.ร.วัดเขมาภิรตาราม ข่าว 14/11/22
8 ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพม.นนทบุรี เข้าร่วมการประชุมการจัดงานวันครูจังหวัดนนทบุรี ปี 2566 โดยพันตำรวจเอกธงชัย เย็นประเสริฐ นายก อบจ.นนทบุรี เป็นประธาน ข่าว 14/11/22
9 ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพม.นนทบุรี เป็นประธานประชุมวางแผนการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน และการจัดงานวันครู จ.นนทบุรี ณ ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ข่าว 14/11/22
10 ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพม.นนทบุรี ให้การต้อนรับ นายสุรเชษฐ์ เหลี่ยมวานิช ผอ.กลุ่มเลขานุการกรม และนางรัชนุช สละโวหาร ผอ.กศน.นนทบุรี เพื่อมาขอใช้อาคารเป็นการชั่วคราว ข่าว 14/11/22
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม