ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 แต่งตั้งคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทดแทนในด้านว่าง) ข่าว 08/11/22
2 ผลการสรรหาและการเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทดแทนในด้านที่ว่าง) ข่าว 08/11/22
3 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทดแทนในด้านที่ว่าง) ข่าว 04/11/22
4 หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการเลือกคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทดแทนในด้านที่ว่าง) ข่าว 04/11/22
5 สพม.นนทบุรี ร่วมรณรงค์ให้คัดแยกขยะภายในหน่วยงาน ข่าว 15/09/22
6 สพม.นนทบุรี ร่วมรณรงค์ให้ใช้แก้วส่วนตัว ข่าว 15/09/22
7 สพม.นนทบุรี ร่วมรณรงค์ไม่ใช้โฟมบรรจุอาหารในหน่วยงาน ข่าว 15/09/22
8 สพม.นนทบุรี ร่วมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว ข่าว 15/09/22
9 คู่มือการจัดตั้งและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว ข่าว 05/08/22
10 ข้อมูลผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2565 ข่าว 12/07/22
รูปภาพข่าว
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ สพม.นนทบุรี
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม