เข้าสู่ระบบ  ออกจากระบบ

การจัดซื้อจัดจ้าง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 31 หน้า
ลำดับ หัวข้อ ว/ด/ป บันทึกข้อมูล เอกสารแนบ ลบ
1ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 กันยายน 2565 เวลา 09:36:08ดาวน์โหลด
2ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:34:16ดาวน์โหลด
3ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:34:06ดาวน์โหลด
4ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:33:55ดาวน์โหลด
5ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓/๒๕๖๕ การจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ตามประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี26 พฤษภาคม 2565 เวลา 17:58:00ดาวน์โหลด
6ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:50:37ดาวน์โหลด
7ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษจัดสรรกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สังกัด สพม.นบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)10 พฤษภาคม 2565 เวลา 17:20:58ดาวน์โหลด
8ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ28 เมษายน 2565 เวลา 15:46:33ดาวน์โหลด
9ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 เมษายน 2565 เวลา 15:33:28ดาวน์โหลด
10ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 เมษายน 2565 เวลา 15:33:19ดาวน์โหลด